Ēku dzīves cikla novērtējums (LCA)

Dzīves cikla novērtējums (LCA) ir metode ar katru ēkas dzīves cikla posmu saistīto vides aspektu novērtēšanai: no izejvielu ieguves līdz būvniecības posmam, izmantošanai un visbeidzot nojaukšanai un likvidēšanai. LCA palīdz novērtēt produkta ietekmi uz dažādiem vides rādītājiem, piemēram, globālās sasilšanas potenciālu (kgCO2e), ozona slāņa noārdīšanos, neatjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, paskābināšanos un radīto atkritumu daudzumu.

Ieguvumi jums

Informācijas atklāšana

Dzīves cikla novērtējuma rezultāti pēc pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju investoriem, bankām vai klientiem.

Ietekmes uz vidi samazināšana

Ēkas dzīves cikla novērtējuma veikšana agrīnā stadijā palīdz izvēlēties optimālus dizaina risinājumus un būvmateriālus ar minimālu ietekmi uz vidi.

Aprites ekonomika

Ēkas dzīves cikla analīze sniedz arī ieskatu tās materiālu pārstrādes vai atkārtotas izmantošanas iespējās. Tas ir ļoti svarīgi, lai būvniecības nozarē ieviestu aprites ekonomikas principus.

Mēs nodrošinām:

  • LCA veikšana saskaņā ar klienta vajadzībām atbilstošu shēmu un ziņojuma sagatavošana.
  • Dažādu dizaina risinājumu un būvmateriālu salīdzinājums.

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Gintarė Laukytė

Vides ietekmes un ēku analītikas nodaļas vadītājs

+370 695 72712

Silvija Serapinaitė

Inženieris | EPD/LCA konsultants

+370 685 11012