BREEAM sertifikācija

BREEAM sertifikāts ir pasaulē vadošais zinātniski pamatotais ilgtspējības standarts nekustamajam īpašumam, kas piedāvā standartizētu ilgtspējīgu ēku novērtēšanas sistēmu.

Ilgtspējīga būvniecība un BREEAM sertifikācija ļauj ēku apsaimniekotājiem, investoriem, namīpašniekiem un īrniekiem samazināt ekspluatācijas izdevumus un uzlabot esošo ēku vides raksturlielumus. Šobrīd 93 valstīs ir sertificētas vairāk nekā 600 000 ēkas un reģistrētas aptuveni 2 300 000 ēkas. BREEAM standarts tika izstrādāts Apvienotajā Karalistē, un lielākā daļa sertificēto ēku atrodas Eiropā.

Ieguvumi jums

Investori

Sertifikācija ir ar labu reputāciju un nodrošina zaļo ēku pārredzamību. Labākām ēkām, kas labāk rūpējas par veselību, parasti ir augstāka īres maksa, un tās ir vērtīgākas. Lielie nekustamā īpašuma un institucionālie investori to ir sapratuši, un daudzi no tiem iegulda tikai zaļo ēku projektos. Šādas ēkas atbilst starptautiskajām ilgtspējības direktīvām (piemēram, ES Taksonomija). Finanšu iestādes šādām ēkām līdzekļus piešķir ar izdevīgākiem nosacījumiem.

Īrnieki

Īpašums ar zaļās ēkas sertifikātu var nodrošināt augstāku apdzīvotību vai lielāku īrnieku apmierinātību, kas nozīmē ilgāku nomas līgumu termiņu, lielāku pieprasījumu vai īres maksas pieaugumu.

Namīpašnieki

Ilgtspējīgu uzlabojumu veikšana esošajos īpašumos var būt izdevīga attiecībā uz naudas plūsmu. Efektivitātes uzlabojumi var samazināt ekspluatācijas izmaksas, jo samazinās komunālo pakalpojumu rēķini un uzturēšanas izmaksas, ir mazāks enerģijas cenu risks vai apdrošināšanas un parādu izmaksas.

Mēs nodrošinām:

  • Priekšizpēte un sākotnējais novērtējums
  • BREEAM sertifikācija saskaņā ar dažādām shēmām
  • Stratēģijas un rīcības plāna sagatavošana
  • BREEAM prasības – uzdevumi un atbalsts
  • Dokumentu pārskatīšana un atgriezeniskā saite
  • Datu vākšana un iesniegšana BRE Global
  • Dalība projektēšanas un būvniecības darbu plānošanā
  • Konsultācijas visos sertifikācijas posmos

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Eugenijus Šapel

Ilgtspējīgu ēku nodaļas vadītājs


+370 602 08024