FITWEL sertifikācija

Fitwel standarts – pārveidojošas, ilgtspējīgas būvniecības standarts, kas uzlabo iedzīvotāju labklājību, izmantojot uz pierādījumiem balstītu dizainu un ekspluatācijas izcilību.

Fitwel sertifikācija ir holistiska pieeja nekustamajam īpašumam, kas priekšplānā izvirza cilvēku veselību un labsajūtu. Pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem un ekspertu ieteikumiem, Fitwel mudina izmantot stratēģijas, kas veicina aktīvu dzīvesveidu, garīgo labklājību un komfortu. Uzmanība tiek pievērsta arī kopienām, nodrošinot elastīgu sistēmu, kas atbilst ilgtspējības mērķiem. Šī sertifikācija attiecas ne tikai uz ēkām, bet arī uz attīstības iespēju nodrošināšanu cilvēkiem.

Ieguvumi jums

Investori

Ieguldījumi Fitwel sertificētos īpašumos ir ieguldījums nekustamā īpašuma nākotnē. Šie īpašumi ir konkurētspējīgi, jo piesaista īrniekus, kuri meklē uz labsajūtu vērstas telpas. Fitwel pieeja labklājībai nodrošina īrnieku apmierinātību, retākus īstermiņa īrniekus un ilgtermiņa finansiālus panākumus.

Īrnieki

Fitwel sertifikāts pārveido to, kā mēs uztveram ēkas. Pārdomāti dizaina elementi, iekārtojums, kurā ņemta vērā labsajūta, un atbalstoša vide veicina veselīgāku un produktīvāku dzīvesveidu. Izvēloties Fitwel sertificētu telpu, jūs izvēlaties dzīvesveidu, kura centrā ir labklājība.

Namīpašnieki

Fitwel sertificēti īpašumi nodrošina vērtību, koncentrējoties uz labklājību. Uzsvars tiek likts uz iekštelpu gaisa kvalitāti, dabiskās gaismas pieejamību un fiziskās aktivitātes vietām, tāpēc šie īpašumi piesaista iedzīvotājus, kuru prioritāte ir holistiska veselība. Fitwel zīmogs apliecina apņemšanos uzlabot dzīves vai darba pieredzi.

Mēs nodrošinām:

  • Pielāgota Fitwel stratēģija
  • Fitwel prasības – uzdevumi un atbalsts
  • Integrēta sadarbība ar projekta komandu
  • Pierādījumu un dokumentācijas sagatavošana
  • Pētījumi, analīze un nepieciešamās pārbaudes
  • Fitwel sertifikācija un tās uzturēšana

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Eugenijus Šapel

Ilgtspējīgu ēku nodaļas vadītājs


+370 602 08024