LPTVS sertifikācija

Ilgtspējīga būvniecība Lietuvā un visā pasaulē ir kļuvusi ne tikai par mērķi, bet arī par nepieciešamību. Šī iemesla dēļ tika izveidota nacionālā sertifikācijas sistēma LPTVS (Lietuvas ēku ilgtspējības novērtēšanas sistēma), kas tiek izmantota kā vietējais holistiskais ēku ilgtspējības standarts, kurā tiek ņemti vērā būvniecības ilgtspējības aspekti, pamatojoties uz Lietuvas kontekstu.

Ilgtspējīga būvniecība Lietuvā un visā pasaulē ir kļuvusi ne tikai par mērķi, bet arī par nepieciešamību. Šī iemesla dēļ tika izveidota nacionālā sertifikācijas sistēma LPTVS (Lietuvas ēku ilgtspējības novērtēšanas sistēma), kas tiek izmantota kā vietējais holistiskais ēku ilgtspējības standarts, kurā tiek ņemti vērā būvniecības ilgtspējības aspekti, pamatojoties uz Lietuvas kontekstu. LPTVS ēku ilgtspējības standarts ir izstrādāts, lai objektīvi un pārredzami noteiktu Lietuvas apbūvētās vides ilgtspējības līmeni un publiski informētu par labāko ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības praksi. Šo ilgtspējības novērtēšanas standartu un sertifikācijas sistēmu saskaņā ar pasaulē atzītām novērtēšanas metodēm ir izveidojusi un iesniegusi Lietuvas Zaļās būvniecības padome.

Ieguvumi jums

Investori

LPTVS sertifikācija ir uzticama un nodrošina zaļo ēku pārredzamību. Labākām ēkām, kas labāk rūpējas par veselību, parasti ir augstāka īres maksa un lielāka vērtība. Lielie nekustamā īpašuma un institucionālie investori to ir sapratuši, un daudzi no tiem ieguldījumus veic tikai zaļo ēku projektos. Šādas ēkas atbilst valsts ilgtspējības noteikumiem (piemēram, Viļņas pilsētas vispārējais plāns).

Īrnieki

Īpašums ar zaļās ēkas sertifikātu var nodrošināt augstāku apdzīvotību vai lielāku īrnieku apmierinātību, kas nozīmē ilgāku nomas līgumu termiņu, lielāku pieprasījumu vai īres maksas pieaugumu.

Namīpašnieki

Ilgtspējīgu uzlabojumu veikšana esošajos īpašumos var būt izdevīga attiecībā uz naudas plūsmu. Efektivitātes uzlabojumi var samazināt ekspluatācijas izmaksas, jo samazinās komunālo pakalpojumu rēķini un uzturēšanas izmaksas, ir mazāks enerģijas cenu risks vai apdrošināšanas un parādu izmaksas.

Mēs nodrošinām:

  • Priekšizpēte un sākotnējais novērtējums
  • Stratēģijas un rīcības plāna sagatavošana
  • Uzdevumi un atbalsts visām ieinteresētajām personām
  • Dokumentu pārskatīšana un atgriezeniskā saite
  • Datu vākšana un iesniegšana LPTVS
  • Dalība projektēšanas un būvniecības darbu plānošanā
  • Konsultācijas visos sertifikācijas posmos
  • Papildu pētījumi un analīzes LPTVS sertifikācijai

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Eugenijus Šapel

Ilgtspējīgu ēku nodaļas vadītājs


+370 602 08024