EPD | produkta vides deklarācija

EPD (Environmental Product Declaration – Produkta vides deklarācija) ir III tipa ekoloģiskais marķējums, kas atbilst standarta ISO 14025 prasībām. EPD ir dokuments, kas sniedz detalizētu informāciju par produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā, sākot no izejvielu ieguves līdz produkta likvidēšanai pēc tā dzīves cikla beigām. EPD deklarācija tiek sagatavota, pamatojoties uz LCA (dzīves cikla novērtējuma) aprēķiniem, un tā sniedz iespēju veikt kvalitatīvu produktu salīdzinājumu. Būvizstrādājumu EPD tiek sagatavoti saskaņā ar EN 15804 vadlīnijām.

Ieguvumi jums

Tirgus un uzņēmuma tēls

Tas, ka ziņojat par produkta ietekmi uz vidi, stiprina jūsu zīmola un uzņēmuma tēlu. Produkti ar EPD deklarāciju tirgū ir konkurētspējīgāki, tas palielina uzticamību starptautiskajos tirgos un liecina par centieniem nodrošināt korporatīvo ilgtspējību. EPD ir arī priekšnoteikums, lai piekļūtu vairāku valstu tirgiem.

Ietekmes uz vidi samazināšana

Sagatavojot EPD, ir iespējams noteikt produkta dzīves cikla posmus, kuros produktam ir vislielākā ietekme uz vidi, un paredzēt iespējas samazināt ietekmi, kā arī uzlabot produktu. Tas arī ļauj salīdzināt tirgū pieejamos produktus no ietekmes uz vidi viedokļa.

Ēku ilgtspējība

Būvizstrādājumi ar produktu vides deklarācijām (EPD) palīdz iegūt kredītpunktus BREEAM un LEED sertifikātiem. EPD sniedz ieskatu par būvmateriālu ietekmi uz vidi, kas ir būtiski ēkas dzīves cikla analīzei un ietvertā oglekļa aprēķiniem. Pēdējā laikā būvdarbu veicēji aizvien vairāk dod priekšroku materiāliem ar EPD

Mēs nodrošinām:

  • EPD pielāgošanas norādījumi
  • Iepazīšanās ar procedūrām un datu pārvaldība;
  • Pilna produkta dzīves cikla novērtējums (LCA)
  • EPD dokumentācijas sagatavošana
  • Trešās puses pārskatīšana un EPD verifikācijas koordinēšana
  • EPD platformas publicēšanas palīdzība.

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Silvija Serapinaitė

14. Inženieris | EPD/LCA konsultants


+370 685 11012