EPD un LCA pētījumu verifikācija

Trešās puses veikta EPD verifikācija ir neatņemama EPD (Environmental Product Declaration – produkta vides deklarācijas) sagatavošanas daļa, kas nodrošina EPD kvalitāti. Verifikācijas mērķis ir pārbaudīt, vai visa EPD dokumentā sniegtā informācija ir pareiza un EPD ir sagatavota saskaņā ar visām deklarācijas standarta prasībām.

LCA (Life Cycle Assessment – dzīves cikla novērtējuma) verifikācija, tāpat kā EPD verifikācija, nodrošina LCA pētījuma kvalitāti. Verificēti LCA rezultāti ir nepieciešami vairākos gadījumos, un viens no tiem ir piegādes ķēdes ietekmes uz vidi novērtēšana.

Ieguvumi jums

Kvalitātes nodrošināšana

Nodrošina EPD dokumenta vai LCA aprēķinu kvalitāti.

Atbilstība prasībām

EPD/LCA verifikācija nodrošina atbilstību piemērojamo standartu prasībām.

Kritiska pieeja

Verifikācija ir neatkarīgas trešās personas veikts novērtējums, kas nodrošina kritisku pieeju iesniegtajai dokumentācijai un var identificēt aspektus, kas LCA vai EPD pētījumā nebija paredzēti vai novērtēti.

Mēs nodrošinām:

  • Mums ir apstiprinājums kā trešās puses verificētājam no šādiem EPD operatoriem:

EPD International | EPD Norge | RTS

  • Mēs veicam neatkarīgas dažādu LCA pētījumu un analīžu trešās puses pārbaudes.

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Sigita Židonienė, Dr.

13. Ilgtspējības konsultants | EPD/LCA | EPD pārbaudītājs


+370 686 44423