CSRD

ES Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīva (CSRD) ir būtiski mainījusi Eiropas uzņēmumu ziņošanas pienākumus. Ilgtspējas ziņojumu sniegšana kļūst ļoti svarīga, tāpēc mūsu konsultācijas nodrošina, ka jūsu organizācija ne tikai izpilda jaunā tiesiskā regulējuma prasības, bet arī veiksmīgi attīstās.

Ieguvumi jums

Atbilstība tiesību aktiem

CSRD ziņošana nodrošina atbilstību jaunākajām un mainīgajām ES prasībām.

Uzlabota reputācija un stratēģiskā priekšrocība

Uzlabojiet savas organizācijas reputāciju, sniedzot pārredzamus ziņojumus. Iegūstiet konkurences priekšrocības strauji mainīgā uzņēmējdarbības vidē.

Investoru pieprasījums un risku pārvaldība

Ziņošana par organizācijas ietekmi uzlabo pārredzamību, piesaistot uz ilgtspēju orientētus investorus un vienlaikus kalpojot arī kā proaktīvs pasākums, lai mazinātu iespējamos ar ilgtspējību saistītos riskus

Mēs nodrošinām:

  • CSRD gatavības novērtējumi un ceļveži, lai nodrošinātu atbilstību direktīvai
  • Pielāgoti ilgtspējības ziņojumu risinājumi
  • Datu vākšana, galveno darbības rādītāju aprēķini un informācijas atklāšana
  • Apmācības par CSRD prasībām un labāko praksi
  • Ilgtspējības ziņojuma sagatavošana: ilgtspējības stratēģijas izstrāde, ieinteresēto pušu analīze un iesaistīšana, būtiskuma analīze, informācijas atklāšanas rādītāju un mērķu noteikšana

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Elvyra Mikšytė

Uzņēmumu ilgtspējas nodaļas vadītājs


+370 600 10525