ESG un ilgtspējības stratēģijas

Korporatīvās ilgtspējības stratēģija ir uz vērtībām balstīta pieeja uzņēmējdarbības attīstībai. Tajā ir noteikts virziens uzņēmuma pārejai uz ilgtspējīgāku modeli. Šī stratēģija nosaka organizācijas ietekmi uz ekonomiku, vidi un sabiedrību. Tajā ir noteikti principi, lai izpildītu normatīvās prasības un radītu ilgtermiņa vērtību ieinteresētajām personām. VESTA komanda palīdz organizācijām izstrādāt pielāgotas ESG un ilgtspējības stratēģijas, izmantojot visaptverošu būtiskuma analīzi.

Ieguvumi jums

Ieinteresēto personu iesaistīšana

Palīdz uzlabot saziņu un attiecības ar organizācijas ieinteresētajām personām.

Risku pārvaldība un stratēģiskā priekšrocība

ESG stratēģijas izveide ļauj identificēt un pārvaldīt organizācijas riskus un iespējas, piešķirt svarīgām jomām resursus un ieguldījumus un saglabāt konkurētspēju mainīgā vidē. Īstenotā ilgtspējības stratēģija veicina inovācijas, sadarbību un partnerību.

Ieguldījumu atdeve un ilgtermiņa vērtība

Pielāgota ilgtspējas stratēģija nodrošina ilgtermiņa peļņu un uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

Mēs nodrošinām:

  • Uzņēmuma pašreizējās ilgtspējības prakses novērtējums
  • Apmācības stratēģijas izstrādes komandām
  • Analīze un sadarbība ar ieinteresētajām personām
  • Būtiskuma analīze, lai noteiktu stratēģiskos ilgtspējības virzienus
  • ESG/ilgtspējības mērķi, rādītāji un uzdevumi
  • Stratēģiskie rīcības plāni
  • ESG/ilgtspējības stratēģijas īstenošana
  • ESG/ilgtspējības politika un procedūras

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Elvyra Mikšytė

Uzņēmumu ilgtspējas nodaļas vadītājs

+370 600 10525