GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark – globālais nekustamā īpašuma ilgtspējības kritērijs) ir uz investoriem balstīts globāls ESG kritērijs un ziņošanas sistēma, kas pielāgota biržā kotētiem nekustamā īpašuma uzņēmumiem, privātajiem nekustamā īpašuma fondiem, nekustamā īpašuma attīstītājiem un tiešajiem nekustamā īpašuma investoriem. Iesaistītie uzņēmumi saņem vērtējumu un zvaigžņu rādītāju (no 1 līdz 5 zvaigznēm), kas pēc tam tiek atklāti GRESB ieguldītājiem.

GRESB_vert

Ieguvumi jums

Investoru pieprasījums

GRESB metodoloģija un ESG novērtēšana uz salīdzināšanas pamata piesaista uz ilgtspējību orientētus investorus un sniedz tiem atbilstošu ESG informāciju.

ESG riska pārvaldība un stratēģiskā priekšrocība

Salīdziniet savu ESG rādītāju ar salīdzināmu uzņēmumu grupu reģionā, kuriem ir līdzīga lieluma un analogi īpašumu portfeļi. Uzlabojiet savu ESG rādītāju un sagatavojiet uzņēmumu pieaugošajām ESG informācijas atklāšanas prasībām.

GRESB informācijas atklāšana ir spēcīgs pamats ESG stratēģijas izstrādei, turklāt tā sniedz visaptverošus salīdzinošās novērtēšanas rezultātus un sagatavo uzņēmumu ziņošanai par svarīgākajām negatīvajām ietekmēm (PAI), kas jāveic saskaņā ar SFDR.

Palīdz sagatavot TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – Darba grupas ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanai) ziņojumu.

Mērķtiecīgi ieguldījumi

GRESB atklātā informācija par klimata pārmaiņu riskiem, pārvaldību un citiem ESG rādītājiem ļauj veikt salīdzinošu nekustamā īpašuma uzņēmumu analīzi, veicinot informētāku ieguldījumu izvēli.

Mēs nodrošinām:

  • GRESB auditē uzņēmuma pašreizējo ESG praksi un nosaka sākotnējo vērtējumu
  • Rīcības plāni ESG rezultātu uzlabošanai, kā to nosaka GRESB
  • ESG politika un atbalsts īstenošanas laikā, lai nodrošinātu labāku GRESB novērtējumu
  • GRESB novērtējuma ziņojumi un ESG rezultātu atklāšana
  • Konsultācijas par GRESB novērtējumu uzlabošanu

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Elvyra Mikšytė

Uzņēmumu ilgtspējas nodaļas vadītājs


+370 600 10525