SFDR un ES Taksonomija

Ar ilgtspēju saistītās finanšu informācijas atklāšanas regula (SFDR) ir ES tiesību akts, kura mērķis ir uzlabot pārredzamību ilgtspējīgu ieguldījumu produktu tirgū. Tās mērķis ir cīnīties pret “zaļmaldināšanu” un padarīt skaidrākas ilgtspējības deklarācijas no finanšu tirgus dalībniekiem, tostarp bankām, fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un citiem uzņēmumiem.

ES Taksonomijas regulas mērķis ir ieviest standartizētu ilgtspējības prakses kategorizāciju visā ES. Tas palīdz cīnīties pret “zaļmaldināšanu” un palīdz investoriem un uzņēmumiem pieņemt informētus lēmumus attiecībā uz dabai draudzīgu praksi. Tās galvenais mērķis ir novirzīt privātos ieguldījumus pasākumiem, kas mazina klimata pārmaiņu radīto ietekmi un pielāgojas tai, atbalsta bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un citas vides aizsardzības jomas.

Ieguvumi jums

Investoru pieprasījums

Uzņēmums, kas atbilst SFDR un ES Taksonomijas standartiem, iegūst konkurences priekšrocības un ir pievilcīgs investoriem, kuri meklē ilgtspējīgas investīciju perspektīvas.

Pārredzamība un ilgtspējīga attīstība

Ieguldījumi tiek novirzīti saimnieciskām darbībām, kas ir ļoti svarīgas attiecībā uz zaļo pārkārtošanos, saskaņojot tos ar Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Mēs nodrošinām:

  • ES Taksonomijas un SFDR prasības un atbilstība
  • ES Taksonomijas ieviešana
  • ES Taksonomijas aprēķini un rādītāju atklāšana;
  • Informācijas atklāšanas prakses un pielāgotu ceļvežu pārskatīšana, lai nodrošinātu atbilstību SFDR
  • Konsultāciju pakalpojumi, lai aprēķinātu un atklātu rādītājus attiecībā uz SFDR 8. un 9. panta svarīgākajām negatīvajām ietekmēm (PAI)
  • Politika, dokumenti un procedūras saskaņā ar SFDR un ES Taksonomijas noteikumiem
  • Ieguldījumu stratēģijas, kas atbilst SFDR 8. un/vai 9. panta prasībām

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi.

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Elvyra Mikšytė

Uzņēmumu ilgtspējas nodaļas vadītājs


+370 600 10525