Oglekļa Neto Nulles Emisijas | Oglekļa Neitralitāte

Oglekļneitrāla stratēģija, ko dēvē arī par neto nulles emisijām, cenšas līdzsvarot atmosfērā izplūstošā oglekļa dioksīda un citu siltumnīcefekta gāzu daudzumu ar līdzvērtīgu samazināto vai kompensēto daudzumu. Stratēģija ietver emisiju samazināšanu, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, energoefektivitāti, atjaunojamās enerģijas izmantošanu un ilgtspējīgu praksi. Oglekļneitrālas stratēģijas mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu un globālās sasilšanas ierobežošanu.

Ieguvumi jums

Atbilstība tiesību aktiem

Dažām organizācijām jau ir noteikts pienākums atklāt informāciju par ietekmi uz vidi un noteikt samazināšanas mērķus. Tā kā tiesību akti, piemēram, ES zaļais kurss, klimata pārmaiņu jomā kļūst aizvien stingrāki, visām organizācijām drīz būs jāatbild par savu ieguldījumu cīņā ar globālo sasilšanu. Jau tagad, pieņemot un īstenojot klimatneitralitātes vai oglekļa neto nulles emisiju stratēģiju, organizācijas var aktīvi sagatavoties gaidāmajiem izaicinājumiem un nekavējoties veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu.

Uzņēmuma reputācija

Oglekļneitrālas prakses ieviešana uzlabo uzņēmuma konkurētspēju un tirgus priekšrocības. Kā korporatīvās ilgtspējības aspekts tas palielina uzticamību ieinteresēto personu vidū. Investori dod priekšroku videi draudzīgu un atbildīgu uzņēmumu produktiem vai pakalpojumiem.

Ietekmes un izmaksu samazināšana

Izstrādājot organizācijas klimatneitralitātes stratēģiju un paredzot SEG neitralizācijas pasākumus, pirmais solis ir pārskatīt enerģijas izmantošanas efektivitāti un enerģijas avotu izcelsmi. Palielinot energoefektivitāti un izvēloties klimatneitrālus risinājumus, jūs samazināsiet ne tikai emisijas, bet arī kopējās organizācijas izmaksas.

Mēs nodrošinām:

  • SEG daudzuma pārvaldības principi atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām
  • Klimatneitralitātes stratēģija – konsultācijas un iesaistīšanās stratēģijas izstrādē
  • Praktiski padomi par labākajiem un efektīvākajiem enerģijas pārvaldības rīkiem
  • Praktiski padomi par to, kā izprast dažādus brīvprātīgus vai obligātus korporatīvās ilgtspējības informācijas atklāšanas pasākumus un to prasības
  • SEG emisiju samazināšanas ziņojuma sagatavošana par projektiem, kas finansēti ar “Klimata pārmaiņu īpašās programmas” līdzekļiem

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Sigita Židonienė, Dr.

Ilgtspējības konsultants | EPD/LCA | EPD pārbaudītājs

+370 686 44423

Gintarė Laukytė

Vides ietekmes un ēku analītikas nodaļas vadītājs

+370 695 72712