SEG aprēķini un ziņošana

Oglekļa pēdas nospiedums ir uzņēmuma radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kopējais apjoms, kas veicina siltumnīcefektu un klimata pārmaiņas. Uzņēmumu CO2 emisiju aprēķināšana parasti ietver emisiju avotu identificēšanu, attiecīgo datu apkopošanu par darbībām un procesiem un emisiju faktoru izmantošanu, lai noteiktu izdalīto SEG daudzumu. Mēs sniedzam klientiem ietekmes uz vidi novērtējumus, ievērojot ES zaļā kursa noteikumus un starptautiski atzītas metodoloģijas, piemēram, SEG protokolu un ISO 14064.

co22

Ieguvumi jums

Klimata pārmaiņu mazināšana

Aprēķinot CO2 pēdas nospiedumu, organizācijas var objektīvi novērtēt savu ietekmi uz vidi. Pasākumi šīs ietekmes mazināšanai ir ar kopīgu mērķi – cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Organizācijas reputācijas stiprināšana

CO2 pēdas nospieduma atklāšana un samazināšanas mērķu noteikšana uzlabo organizācijas sociālo un vides atbildību, palielinot uzticamību ieinteresēto personu vidū. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, investori lielāku uzmanību pievērš klimata riskiem, priekšroku dodot uzņēmumiem, kas ir apņēmušies mazināt šos riskus.

Izmaksu samazināšana un efektivitāte

Pēc uzņēmuma CO2 pēdas nospieduma aprēķināšanas ir iespējams identificēt iespējas samazināt SEG emisijas, galvenokārt saistībā ar enerģijas patēriņu un transporta izmaksām. Ieviešot risinājumus ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, samazinās ne tikai emisijas, bet arī kopējās organizācijas izmaksas.

Mēs nodrošinām:

  • Konsultācijas pirms uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma inventarizācijas veikšanas
  • 1., 2. un 3. tvēruma SEG emisiju aprēķini
  • Siltumnīcefekta gāzu emisiju kalkulatora un ziņojuma sagatavošana
  • Apmācību sniegšana uzņēmumiem par to, kā izmantot kalkulatoru un pašiem aprēķināt aplēsto SEG daudzumu
  • Ietverto un ekspluatācijas procesā radīto oglekļa emisiju aprēķināšana

* Cena tiek aprēķināta katram projektam atsevišķi

Vai esat gatavs sākt?

Vai esat gatavs sākt?

Vai sazinieties ar mūsu komandu:

Sigita Židonienė, Dr.

13. Ilgtspējības konsultants | EPD/LCA | EPD pārbaudītājs


+370 686 44423